Shakespearen sonnetteja

Mikä juttu Shakespearen Sonetti 18 on?

William Shakespearen kirjallisuuden mestariteosten laajassa kokoelmassa Sonetti 18 erottuu runollisen loistavuuden majakkana, joka on kiehtonut lukijoita vuosisatojen ajan rakkauden, kauneuden ja kuolevaisuuden tutkimuksellaan. Elisabetin aikakaudella kirjoitettu tämä sonetti tiivistää renessanssin viehätyksen kauneuteen, luontoon ja taiteen kestävään voimaan.

Mikä juttu Shakespearen Sonnetti 18 on?

Historiallinen Konteksti

Sonetti 18:n täysi arvostamiseksi on tärkeää ymmärtää Elisabetin ajan Englannin kulttuurinen ja kirjallinen maisema. Tänä aikana sonetit olivat suosittu runollisen ilmaisun muoto, jota käytettiin usein rakkauden, ihailun tai omistautumisen välittämiseen. Sonetin rakenne, jossa on 14 säettä ja tietty riimikuvio, tarjosi runoilijoille kehyksen erilaisten teemojen ja tunteiden tutkimiseen.

"Kauniin nuorukaisen" henkilöllisyys, jolle sonetti on osoitettu, on edelleen tutkijoiden keskuudessa keskustelun aihe. Jotkut uskovat, että se oli Henry Wriothesley, Southamptonin jaarli, kun taas toiset ehdottavat, että se oli William Herbert, Pembroken jaarli. Vastaanottajasta riippumatta sonetin rakkaus- ja kauneustutkimus ylittää henkilökohtaisen ja puhuu yleisinhimillisistä kokemuksista.

Sonetti 18:n Analyysi

Sonetti 18 on todiste Shakespearen kielen ja kuvien hallinnasta. Runo alkaa huomiota herättävällä vertailulla rakastetun kauneuden ja kesäpäivän välillä, ja se herättää elävän ja aistillisen kuvauksen luonnon loistosta.

Ensimmäinen Nelikko:

 • Puhuja vertaa rakastettuaan kesäpäivään käyttäen aistillisia yksityiskohtia luodakseen elävän kuvan kauneudesta.
 • Kontrasti rakastetun kauneuden ja luonnon katoavaisuuden välillä korostaa kiireellisyyttä arvostaa ja juhlia kauneutta niin kauan kuin se kestää.

Toinen Nelikko:

 • Puhuja tunnustaa ajan tuhoavan voiman ja vanhenemisen väistämättömyyden korostaen fyysisen kauneuden katoavaa luonnetta.
 • Runon "ikuisten säkeiden" metafora viittaa siihen, että taiteella on voima säilyttää kauneus ja rakkaus fyysisen ulottuvuuden ulkopuolella.
 • Puhujan usko runouden muuttavaan voimaan rakastetun kauneuden ikuistamiseksi lisää sonettiin syvyyttä ja merkityksellisyyttä.

Kolmas Nelikko:

 • Puhuja vertaa rakastetun kauneutta jalokiviin ja muihin luonnon ihmeisiin käyttäen liioittelua korostaakseen rakastetun poikkeuksellisia ominaisuuksia.
 • Rakastetun kauneuden herättämä kunnioitus ja hämmästys välittää puhujan syvän ihailun ja arvostuksen.

Viimeinen Pari:

 • Puhuja julistaa rakastetun kauneuden "todeksi" ja "suloiseksi" ajankulun aiheuttamista tuhoista huolimatta korostaen rakkauden ja kauneuden kestävää luonnetta.
 • Antiteesin käyttö muodostaa kontrastin rakastetun kestävän kauneuden ja luonnon katoavan kauneuden välille korostaen sonetin keskeistä kuolevaisuuden teemaa.

Tulkinnat Ja Teemat

Sonetti 18 on ollut lukuisien tulkintojen kohteena, joista jokainen tarjoaa ainutlaatuisia näkemyksiä sen rakkauden, kauneuden ja kuolevaisuuden tutkimiseen. Joitakin sonetissa tutkittavia keskeisiä teemoja ovat:

 • Rakkauden voima ylittää ajan ja kuolevaisuuden: Puhujan usko rakkauden kestävään luonteeseen viittaa siihen, että se voi voittaa fyysisen kauneuden ja ajan rajoitukset.
 • Luonnon ja ihmisen muodon kauneus: Sonetti juhlistaa luonnonmaailman ja ihmisen muodon kauneutta korostaen niiden yhteyttä ja kauneuden katoavaa luonnetta.
 • Runouden rooli kauneuden ja rakkauden ikuistamisessa: Puhujan korostus runouden muuttavasta voimasta viittaa siihen, että taide voi vangita ja säilyttää kauneutta ja rakkautta fyysisen ulottuvuuden ulkopuolella.
 • Vanhenemisen ja kuoleman väistämättömyys: Sonetti tunnustaa vanhenemisen ja kuoleman todellisuuden korostaen kiireellisyyttä arvostaa kauneutta niin kauan kuin se kestää.
 • Etsintä ikuista kauneutta ja täydellisyyttä: Puhujan etsintä ikuista kauneutta ja täydellisyyttä heijastaa renessanssin viehätystä ihannoituihin muotoihin ja halua ylittää kuolevaisuuden rajoitukset.

Nämä teemat ovat kietoutuneet toisiinsa ja vaikuttavat sonetin yleiseen merkitykseen ja vaikutukseen luoden monimutkaisen ja ajatuksia herättävän tutkimuksen ihmisen tunteista ja kokemuksista.

Sonetti 18 on edelleen ajaton taideteos, joka vangitsee lukijat rakkauden, kauneuden ja kuolevaisuuden tutkimuksellaan. Sen kestävä suosio ja merkitys vuosisatojen ajan kertovat sen yleismaailmallisesta vetovoimasta ja Shakespearen sanojen kestävästä voimasta. Sonetin tutkimus näistä teemoista jatkaa kaikua lukijoiden keskuudessa tarjoamalla näkemyksiä ihmisen tilasta ja merkityksen ja kauneuden etsinnästä maailmassa, jota leimaa katoavaisuus ja rappeutuminen.

Thank you for the feedback

Jätä vastaus