Twelfth Night

Narrin rooli elokuvassa "Loppiaisaatto"

Shakespearen komedian maailmassa "Loppiaisaatto" erottuu näytelmänä, joka yhdistää taitavasti rakkauden, petoksen ja erehdyksen elementtejä. Illyrian värikkäiden hahmojen joukossa narrina toimiva Feste näyttelee keskeistä roolia tarinan muovaamisessa ja lisää syvyyttä näytelmän teemoihin.

What Is The Role Of The Fool In Twelfth Night?

I. Narrin Rooli Elisabetlaisessa Yhteiskunnassa

Elisabetlaisessa Englannissa narrina toimivilla henkilöillä oli ainutlaatuinen asema yhteiskunnallisessa hierarkiassa. Nämä henkilöt työskentelivät aatelisten talouksissa ja hovissa tarjotakseen viihdettä ja huvia. Heille annettiin usein vapaus puhua totuuden vallanpitäjille ja haastaa auktoriteettia ja yhteiskunnallisia normeja älyllään ja huumorillaan.

 • Viihteen lähde: Narrien odotettiin viihdyttävän isäntiään ja vieraitaan vitseillä, lauluilla ja akrobaattisilla tempuilla.
 • Totuuden kertominen: Huolimatta alhaisesta asemastaan, narreilla oli usein lupa puhua mielensä vapaasti ja esittää kritiikkiä hallitsevaa luokkaa ja yhteiskunnallisia käytänteitä kohtaan.
 • Haasta auktoriteetteja: Narreilla oli lupa pilkata ja tehdä satiiria vallassa olevista, mikä toimi turvaventtiilinä yhteiskunnallisille jännitteille.

II. Feste: Narrina "Loppiaisaatossa"

"Loppiaisaatossa" Feste ruumiillistaa narrin perinteisen roolin tuoden samalla lavalle omat ainutlaatuiset ominaisuutensa.

 • Ominaisuudet: Feste on nokkela, suorasukainen henkilö, joka käyttää huumoriaan navigoidakseen Illyrian yhteiskunnan monimutkaisuuksissa.
 • Suhteet: Feste on vuorovaikutuksessa laajan kirjon hahmoja, rakastuneesta herttua Orsinosta ilkikurisesta Sir Andrew Aguecheekiin, tarjoten kommentteja ja neuvoja.
 • Laulut: Festen laulut näyttelevät merkittävää roolia näytelmässä, tuoden tunnesyvyyttä ja enteilemällä tulevia tapahtumia.

III. Festen Panos Näytelmän Teemoihin

Festen teot ja sanat vaikuttavat merkittävästi näytelmän rakkauden, petoksen ja erehdyksen tutkimiseen.

 • Rakkaus: Festen laulut ja kommentit pohtivat usein rakkauden monimutkaisuutta korostaen sen epärationaalista ja ennalta arvaamatonta luonnetta.
 • Petos: Festen läsnäolo paljastaa petokset ja naamiot, joita hahmot käyttävät, paljastaen heidän todelliset tunteensa ja motiivinsa.
 • Erehdys: Festen rooli näytelmän keskeisessä erehdystapauksessa lisää komediallisia elementtejä ja korostaa ihmisen havainnon hulluutta.

IV. Festen Kommentti Yhteiskunnasta

Vendors What Night? Of Business Literary

Festen hahmo toimii myös välineenä Shakespearelle kommentoida elisabetlaisessa yhteiskunnassa vallitsevaa sosiaalista hierarkiaa ja luokkaeroja.

 • Yhteiskunnallinen hierarkia: Festen vuorovaikutus eri yhteiskuntaluokkien hahmojen kanssa korostaa näytelmän maailmassa vallitsevia epätasa-arvoja ja ennakkoluuloja.
 • Hovitteleva rakkaus: Festen laulut ja kommentit kritisoivat hovittelevan rakkauden keinotekoisia käytäntöjä paljastamalla niiden absurdiuden ja pinnallisuuden.
 • Ihmisen hulluus: Festen huumori kohdistuu usein ihmisen typeryyteen ja epärationaalisuuteen tarjoten komediallisen näkökulman näytelmän tapahtumiin.

V. Johtopäätös

"Loppiaisaaton" narrina toimiva henkilö näyttelee monipuolista roolia, joka rikastuttaa näytelmän teemoja, hahmoja ja komediallisia elementtejä. Festen läsnäolo lisää syvyyttä rakkauden, petoksen ja erehdyksen tutkimiseen samalla kun se kommentoi sosiaalista hierarkiaa ja ihmisen hulluutta. Festen kautta Shakespeare luo hahmon, joka ruumiillistaa narrin perinteisen roolin ylittäen sen samalla jättäen pysyvän vaikutelman sekä yleisöön että lukijoihin.

Thank you for the feedback

Jätä vastaus