William Shakespeare

Mitkä ovat Shakespearen näytelmien yleisimmät teemat?

William Shakespeare, jota usein pidetään englanninkielisen kirjallisuuden suurimpana kirjailijana, jätti kirjallisuuteen lähtemättömän jäljen syvällisillä näytelmillään, jotka kiehtovat yleisöjä ympäri maailman. Hänen teoksensa käsittelevät laaja-alaisesti yleismaailmallisia teemoja, jotka ylittävät ajan ja koskettavat kaikenikäisiä ja -kulttuurisia ihmisiä. Tämä artikkeli pureutuu joihinkin Shakespearen näytelmien yleisimmistä teemoista, valottaen niiden kestävää merkityksellisyyttä ja tärkeyttä.

Mitku00e4 ovat yleisimmu00e4t teemat Shakespearen nu00e4ytelmissu00e4?

Rakkauden Teema

Romanttinen Rakkaus:

 • Intohimoinen ja voimakas rakkaus: Romeon ja Julian intohimoinen ja voimakas rakkaus näytelmässä "Romeo ja Julia" kuvaa kaiken kattavan romanttisen rakkauden luonteen korostaen sen muuttavaa ja usein traagista voimaa.
 • Kestävä ja uskollinen rakkaus: Otellon ja Desdemonan kestävä ja uskollinen rakkaus näytelmässä "Othello" osoittaa rakkauden vahvuuden ja kestävyyden vastoinkäymisien ja petoksen edessä.
 • Rakkauden muuttava voima: "Kesäyön uni" tutkii rakkauden muuttavaa voimaa, kun hahmot kokevat äkillisiä ja odottamattomia muutoksia tunteissaan, mikä johtaa humoristisiin ja lämminhenkisiin tuloksiin.

Perherakkaus:

 • Monimutkaiset vanhemman ja lapsen suhteet: "Kuningas Lear" pureutuu vanhempien ja lasten monimutkaisiin ja usein kireisiin suhteisiin tutkien vallan, lojaalisuuden ja anteeksiannon dynamiikkaa.
 • Sisarusten horjumaton rakkaus: "Loppiaisaatto" kuvaa sisarusten horjumatonta rakkautta, osoittaen perhesiteiden vahvuutta ja uhrauksia, joita yksilöt ovat valmiita tekemään rakkaidensa puolesta.
 • Rakkauden vuoksi tehdyt uhraukset: "Venetsian kauppias" tutkii uhrauksia, joita ihmiset tekevät rakkauden vuoksi, korostaen sitä, mihin kaikkeen yksilöt ovat valmiita suojellakseen ja tukeakseen niitä, joista he välittävät.

Vallan Teema

Vallankäytön Turmeleva Vaikutus:

 • Macbethin syöksy tyranniaksi: "Macbeth" pureutuu vallankäytön turmelevaan vaikutukseen, kun Macbethin kunnianhimo ja vallanhalu johtavat hänet tyrannian ja tuhon tielle.
 • Valtapelit ja poliittiset juonittelut: "Julius Caesar" esittelee valtapelien ja poliittisten juonittelujen, jotka usein seuraavat valta-asemia, korostaen hillittömän kunnianhimon vaaroja ja poliittisten liittojen haurautta.
 • Vallan väärinkäyttö auktoriteettihahmojen toimesta: "Mitta mitasta" tutkii vallan väärinkäyttöä auktoriteettihahmojen toimesta tutkien hillittömän vallan seurauksia ja moraalisia dilemmoja, jotka syntyvät, kun oikeus vaarantuu.

Taistelu Vallasta:

 • Veljien välinen kilpailu: "Hamlet" kuvaa veljien välistä voimakasta kilpailua tutkien kateuden, kunnianhimon ja vallanhimon tuhoisia seurauksia.
 • Hyvän ja pahan välinen konflikti: "Myrsky" pureutuu hyvän ja pahan väliseen konfliktiin, kun Prospero etsii kostoa niiltä, jotka ovat tehneet hänelle vääryyttä, löytäen lopulta lunastuksen ja anteeksiannon.
 • Kielen ja vakuuttamisen voima: "Henrik V" korostaa kielen ja vakuuttamisen voimaa, kun Henrikin innostavat puheet inspiroivat hänen joukkonsa voittoon, osoittaen sanojen kyvyn motivoida ja vaikuttaa.

Identiteetin Teema

Identiteetin Etsintä:

 • Hamletin eksistentiaalinen etsintä: "Hamlet" tutkii Hamletin eksistentiaalista etsintää merkityksen ja tarkoituksen löytämiseksi, kun hän painii elämän, kuoleman ja todellisuuden luonteen kysymysten kanssa.
 • Rosalindin sukupuoliroolien tutkiminen: "Niin kuin haluatte" sisältää Rosalindin sukupuoliroolien tutkimisen, kun hän naamioituu mieheksi paetakseen yhteiskunnallisia odotuksia ja löytääkseen todellisen rakkauden.
 • Malvolion muodonmuutos: "Loppiaisaatto" kuvaa Malvolion muodonmuutosta, kun hän joutuu kokemaan sarjan nöyryyttäviä kokemuksia, jotka haastavat hänen käsityksensä itsestään ja johtavat lopulta hänen lunastukseensa.

Ulkonäön Ja Todellisuuden Välinen Konflikti:

 • Väärinkäsitykset: "Erehdysten komedia" keskittyy väärinkäsityksiin korostaen sekaannusta ja kaaosta, joka voi syntyä, kun ulkonäkö pettää.
 • Piilotetut totuudet paljastuvat: "Othello" tutkii pinnan alla piileviä piilotettuja totuuksia, kun Iagon manipulointi ja petos johtavat traagisiin seurauksiin.
 • Ihmisolentojen kaksoisluonne: "Venetsian kauppias" pureutuu ihmisolentojen kaksoisluonteeseen osoittaen hyvän ja pahan kyvyn jokaisen yksilön sisällä.

Oikeudenmukaisuuden Teema

Oikeudenmukaisuuden Tavoittelu:

 • Shylockin oikeudenkäynti ja koettelemukset: "Venetsian kauppias" tutkii oikeudenmukaisuuden tavoittelua Shylockin oikeudenkäynnin kautta korostaen oikeudenmukaisuuden monimutkaisuutta ja ennakkoluulojen ja syrjinnän seurauksia.
 • Koston etsintä: "Titus Andronicus" kuvaa koston etsintää, kun Titus etsii kostoa perheensä raa'asta murhasta.
 • Moraalisten dilemmojen tutkiminen: "Mitta mitasta" tutkii moraalisia dilemmoja ja oikeudenmukaisuuden ylläpitämisen haasteita korruptoituneessa yhteiskunnassa.

Oikeusmurha:

 • Väärät syytökset Desdemonaa vastaan: "Othello" sisältää väärät syytökset Desdemonaa vastaan, korostaen kateuden ja manipuloinnin tuhoisia seurauksia.
 • Oikeusjärjestelmän manipulointi: "Kuinka äkäpussi kesytetään" esittelee oikeusjärjestelmän manipuloinnin naisten kontrolloimiseksi ja alistamiseksi.
 • Vallankäytön korruptio: "Kuningas Lear" pureutuu vallankäytön korruptioon ja oikeusmurhaan, joka tapahtuu, kun vallassa olevat väärinkäyttävät valtaansa.

Shakespearen näytelmät käsittelevät laaja-alaisesti yleismaailmallisia teemoja, jotka koskettavat kaikenikäisiä ja -kulttuurisia yleisöjä. Nämä teemat, mukaan lukien rakkaus, valta, identiteetti ja oikeudenmukaisuus, tarjoavat syvällisiä o

Thank you for the feedback

Jätä vastaus