Myrsky

Miten Shakespeare käyttää näytelmää Myrsky tutkiakseen kolonialismin ideaa ja miten se liittyy näytelmän historialliseen kontekstiin?

William Shakespearen Myrsky on monimutkainen ja monitahoinen näytelmä, joka tutkii laaja-alaisesti eri teemoja, mukaan lukien kolonialismi. Näytelmä sijoittuu syrjäiselle saarelle, jonne mahtava velho Prospero on karkottanut vihollisensa ja orjuuttanut alkuperäisasukkaat, Calibania ja Arielia. Hahmojensa ja juonensa kautta Myrsky tarjoaa yksityiskohtaisen ja moniulotteisen tutkimuksen kolonialismin dynamiikasta, sen vaikutuksesta alkuperäiskansoihin ja mahdollisuudesta sovintoon ja ymmärrykseen.

Miten Shakespeare käyttää näytelmää Myrsky tutkiakseen kolonialismin ideaa ja miten se liittyy näytelmän historialliseen kontekstiin?

Kolonialismin Historiallinen Konteksti:

 • Shakespearen aikana eurooppalaiset voimat olivat mukana intensiivisen siirtomaavallan laajentumisen aikakaudella, jota ajoivat taloudelliset, poliittiset ja uskonnolliset motiivit.
 • Eurooppalaiset kolonialistit perustivat toimintansa oikeuttamalla sen moraalisella ja kulttuurisella ylemmyydellä alkuperäiskansoihin nähden, usein pitäen heitä alempiarvoisina ja sivistymättöminä.
 • Kolonisaatioprosessilla oli tuhoisat seuraukset alkuperäiskansoille, mikä johti siirtymiseen, hyväksikäyttöön ja kulttuuriseen hävittämiseen.

Kolonialismi Myrskyssä:

 • Prosperon ja Calibanin suhde heijastaa kolonialistin ja kolonialisoidun dynamiikkaa. Prospero, mahtavana velhoina, hallitsee saarta ja sen asukkaita, kun taas alkuperäisasukas Caliban on orjuutettu ja häneltä on riistetty hänen vapautensa.
 • Saaren ja sen asukkaiden kuvaaminen eksoottisina ja alempiarvoisina heijastaa tuon ajan eurooppalaista maailmankuvaa, jossa ei-eurooppalaisia kulttuureja pidettiin primitiivisinä ja "sivistämisen" tarpeessa.
 • Vallankäytön, hallinnan ja hyväksikäytön teemat ovat näytelmän keskiössä, kun Prospero käyttää taikuuttaan manipuloidakseen ja hallitakseen saaren asukkaita.

Prosperon Kolonialistinen Ajattelutapa:

 • Prosperon hahmo ruumiillistaa kolonialistisen mentaliteetin, hänen halunsa hallita ja muokata saarta ja sen asukkaita oman näkemyksensä mukaisesti.
 • Hänen taikuutensa ja manipulaationsa käyttäminen tavoitteidensa saavuttamiseksi heijastaa tapoja, joilla eurooppalaiset kolonialistit usein käyttivät voimaa ja pakottamista vahvistaakseen hallitsevuutensa.
 • Prosperon lopullinen ymmärrys omista väärinteoistaan ja hänen päätöksensä luopua vallastaan viittaavat lunastuksen ja sovinnon mahdollisuuteen.

Caliban Vastarinnan Symbolina:

 • Calibanin hahmo edustaa alkuperäiskansojen vastarintaa kolonialismia vastaan. Hänen vihansa, turhautumisensa ja kostonhalunsa johtuvat epäoikeudenmukaisuuksista, joita hän on kärsinyt Prosperon käsissä.
 • Calibanin kuvaaminen monimutkaisena ja myötätuntoisena hahmona haastaa yksinkertaisen näkemyksen alkuperäiskansoista alempiarvoisina ja sivistymättöminä.
 • Hänen halunsa oppia ja hänen anteeksiantokykynsä viittaavat kolonialistin ja kolonialisoidun välisen sovinnon ja ymmärryksen mahdollisuuteen.

Myrsky Kommentaarina Kolonialismiin:

 • Näytelmän teemat oikeudenmukaisuudesta, anteeksiannosta ja sovusta voidaan nähdä kommenttina kolonialismin kielteisistä seurauksista.
 • Näytelmä kritisoi kolonialismin ylimielisyyttä ja väkivaltaa korostaen vahinkoa, jonka se aiheuttaa sekä kolonialistille että kolonialisoidulle.
 • Näytelmän kehotus ymmärrykseen, empatiaan ja kunnioitukseen eri kulttuurien välillä tarjoaa toiveikkaan vision postkolonialistisesta maailmasta.

Myrsky on voimakas tutkimus kolonialismista ja sen vaikutuksesta alkuperäiskansoihin. Rikkaiden hahmojensa ja mukaansatempaavan juonensa kautta näytelmä tarjoaa yksityiskohtaisen ja moniulotteisen kritiikin kolonialistisesta ajattelutavasta ja sen tuhoisista seurauksista. Näytelmän kestävä sanoma kolonialismin vaaroista ja rauhanomaisen rinnakkaiselon tärkeydestä on edelleen ajankohtainen tänäkin päivänä.

Thank you for the feedback

Jätä vastaus